Έργα     Ειδικά έργα

Νικόπολη
Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Ανάπλαση του σταθμού 'Περισσός'
Pit Stop στις Σέρρες
Πυροσβεστικός  Σταθμός
Υπέργειος Σταθμός στη Θεσσαλονίκη
Υπόγειος  Σταθμός  Καρυάς  Λευκάδας
Αεροδρόμιο  Ελ. Βενιζέλος