Έργα     Εκπαιδευτικά κτίρια

Κτίριο  Κέντρου Διάδοσης Αποτελεσμάτων  Ερευνών ΑΠΘ
ΤΕΕ καλαμαριάς
Κατασκευή Κτιρίου Ι.Γ.Μ.Ε.
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο
Εκπαιδευτικό  Κέντρο  Εθνικής  Τράπεζας
Παιδαγωγική Σχολή  ΑΠΘ