Έργα     Mονάδες αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού-Μονάδες καθαρισμού πόσιμου νερού-Mονάδες εμφιάλωσης πόσιμου νερού

 


Μονάδες αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού (αυστριακή τεχνολογία)

Αποστέλλουμε εγκυτιωμένα αρθρωτά συστήματα για αφαλάτωση θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης. Καθώς το σύστημα είναι αρθρωτό, συνεπώς επεκτεινόμενο, η παραγωγική ικανότητα μπορεί να αυξηθεί. Η παραγωγή κυμαίνεται από 1.000m3 μέχρι 40.000m3 πόσιμου νερού ημερησίως.

 

Μονάδες καθαρισμού πόσιμου νερού (αυστριακή τεχνολογία)

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε μονάδες καθαρισμού νερού οποιουδήποτε μεγέθους για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανίες και νοσοκομεία. 1000 λίτρα ημερησίως μέχρι 10.000 λίτρα ημερησίως ή περισσότερο.

 

Μονάδες εμφιάλωσης πόσιμου νερού (γερμανική τεχνολογία)

Σχεδιάζουμε και παραδίνουμε μονάδες εμφιάλωσης πόσιμου νερού (με το κλειδί στο χέρι).

 

 

 

 

 

Αφαλάτωση θαλάσσιου νερού
Moναδα καθαρισμού πόσιμου νερού