Έργα     Βιομηχανικά έργα

Βιομηχανικό συγκρότημα στη Λευκάδα
Κατασκευή Δικτύου Πολυαιθυλενίου
Βιομηχανική μονάδα της ΑΣΕΑΡ ΑΕ