Έργα     Γεωθερμία

 

 

Η γεωθερμία είναι η φυσική θερμική ενέργεια που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια.

 

Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για τη θέρμανση, ψύξη και την παραγωγή ενέργειας.

 

Ο όμιλος Investa αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή γεωθερμικών μονάδων όλων των μεγεθών με τεχνολογία από τη Γερμανία και την Αυστρία.

 

Γεωθερμία