Έργα     Αεριοποίηση απορριμμάτων

 

Παραδίδουμε «μονάδες αεριοποίησης απορριμμάτων» με το κλειδί στο χέρι, χρησιμοποιώντας αστικά απορρίμματα (μικτά) για την παραγωγή «συνθετικού αερίου» που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Η απόλυτα μοντέρνα ευρωπαϊκή τεχνολογία, εγκυτιωμένη και ευέλικτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των υπερφορτωμένων χωματερών στο ελάχιστο.

Η κατασκευή μπορεί να γίνει κοντά και εντός των χωματερών.

Ελάχιστη ποσότητα για καλύτερη απόδοση 100.000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως

 

Συστήματα αεριοποίησης απορριμμάτων  με τη χρήση αστικών απορριμμάτων, νοσοκομειακών απορριμμάτων, πράσινων απορριμμάτων