Έργα     Διοικητικά κτίρια

Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας
Αστυνομικό τμήμα
Κτίριο στέγασης διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών ΤΑΠΟΤΕ