Κτίριο στέγασης διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών ΤΑΠΟΤΕ

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Χρονολογία

2000

Διεύθυνση

Μαρούσι - Αττικής

Building  TAPOTE of administrative anf health facilities

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη