Έργα Υποδομής - Ανάπτυξης

 • Έργα οδοποιϊας
 • Υδραυλικά - αποχετευτικά έργα
 • Λιμενικά έργα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Αναπλάσεις

Μελέτες - Κατασκευές

 • Οικοδομικά κτιριακά έργα
 • Βιομηχανικά έργα
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων
 • Πολεοδομήσεις
 • Παραδοσιακές κατασκευές
 • Αποκαταστάσεις
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Πράσινη ενέργεια - Περιβάλλον

 • Ενεργειακές και βιοκλιματικές μελέτες-κατασκευές
 • Επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Αιολικά πάρκα
 • Μικρές ανεμογεννήτριες
 • Φωτοβολταϊκά έργα
 • Υδροηλεκτρικά έργα
 • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης