Έργα     Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα

 

α) Τεχνολογία στροβιλισμού νερού: προωθούμε κυρίως την «τεχνολογία στροβιλισμού νερού» για τα μικρά ποτάμια. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, οι κατασκευές μπορούν να γίνουν έξω από το ποτάμι (χωρίς επιπτώσεις για τη φύση και τα ζώα). Για να αυξηθεί η παραγωγή, θα ήταν προτιμότερο να κατασκευαστεί μια αλυσίδα τέτοιων μονάδων σε σειρά μέχρι 1MW.

 

β) Τεχνολογία με τη ροή του ποταμού: με τη χρήση ειδικών αγωγών που περιλαμβάνουν γεννήτριες παράγεται ενέργεια σε μικρά και μεγάλα ποτάμια χωρίς κατασκευαστικά έργα στις όχθες των ποταμών.

 

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα