Έργα     Κατασκευή σηράγγων

 

Ειδική ομάδα στην κατασκευή σηράγγων μπορεί να υποστηρίξει (επίβλεψη, κατασκευή, κλπ) κατασκευαστικές εταιρείες σε έργα διάνοιξης και κατασκευής σηράγγων οποιουδήποτε μεγέθους

Κατασκευή σήραγγας