Ανάπλαση του σταθμού 'Περισσός'

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Χρονολογία

Οκτώβριος 2006

Διεύθυνση

Περισσός , Αθήνα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΑΠ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ

 

Σε μια προσπάθεια η αισθητική του έργου να είναι σύγχρονη αλλά όχι υποταγμένη σε πρόσκαιρα ρεύματα, ο σταθμός διαρθρώθηκε καθ' ύψος σύμφωνα με τις κλασικές αρχές, σε τρία μέρη. Κάτω δημιουργήθηκε μια «βάση» με έντονα χαρακτηριστικά  με ακανόνιστη διάταξη. Από πάνω, η ζώνη με τα κτίρια έχει μια κάτοψη με οξείες γωνίες, αλλά χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα εμφανή κανονικότητα στις όψεις. Πάνω, το στέγαστρο επιστέφει, με μια μοναδική γραμμή, τα στοιχεία που βρίσκονται από κάτω του.

Τα υλικά, είναι σύγχρονα και εναρμονισμένα με την όλη αισθητική του σταθμού.

Η διάταξη σε σχήμα βέλους και οι οξείες γωνίες εκφράζουν την δυναμική και την κίνηση ενός σύγχρονου μεταφορικού μέσου. Η αίσθηση αυτή επιτείνεται από την καμπύλη που σχηματίζουν οι πλατφόρμες και τα στέγαστρα ακολουθώντας τις σιδηροτροχιές.

Το στέγαστρο στηρίζεται με λίγα μόνον στηρίγματα, τοποθετημένα ανά 20,0 περίπου μέτρα, έτσι ώστε να δίνεται η αίσθηση μιας κατασκευής που ίπταται.

Η μελέτη εφαρμόστηκε πλήρως, και το έργο αποπερατώθηκε και κατατάχθηκε στις δέκα πιο επιτυχημένες κατασκευές ΖΙΝΚ παγκοσμίως, και έλαβε το αντίστοιχο βραβείο στη Γαλλία.

 

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη