Υπέργειος Σταθμός στη Θεσσαλονίκη

Χρονολογία

1993

Διεύθυνση

Κουντουριώτου

Υπέργειος Σταθμός 850 θέσεων αυτοκινήτων (κατασκευή και εκμετάλλευση)

 

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη