Κτίριο καταστημάτων

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Χρονολογία

2006

Διεύθυνση

Λευκάδας-Νυδρί

Κτίριο γραφείων & καταστημάτων επί της οδού Λευκάδας-Νυδρί στην  πόλη της Λευκάδας

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη