Μπεζεστένι Τούρκικη Σκεπαστή αγορά στη Λάρισα

Στάδιο Έργου

Διαγωνισμός

Χρονολογία

2007

Διεύθυνση

Λάρισα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση της Μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου του Μπεζεστενίου της Λάρισας.

Το κτίριο κατασκευάσθηκε κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη του 15ου αιώνα στην κορυφή του λόφου της αρχαίας Ακρόπολης της Λάρισας, και κατά τα χρόνια της Oθωμανικής κυριαρχίας αποτελούσε τον εμπορικό πυρήνα της πόλης.

Η μελέτη στοχεύει στην αποκάλυψη της αρχικής στάθμης του ισογείου με την επιφύλαξη της αξιολόγησης των ευρημάτων και στις εργασίες αποκατάστασης των υφισταμένων λιθοδομών, την οργάνωση του εσωτερικού χώρου με ήπιες χρήσεις και δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα στον να αποκτήσει ο χώρος ζωή με έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα αλλά και να εξοπλισθεί με εξυπηρετήσεις των επιστημόνων - μελετητών, με χώρο υποδοχής, κέντρο πληροφόρησης, και βοηθητικούς χώρους,

την ανάδειξη του μνημειακού συνόλου με κατάλληλο και σωστό φωτισμό και σήμανση αλλά και επικάλυψη του με προσήκοντα τρόπο ώστε να μη δημιουργείται το αίσθημα του αποκλεισμού στον επισκέπτη.

Στον περιβάλλοντα χώρο λήφθηκε υπόψη και η πιθανότητα διεύρυνσης του χώρου του μνημειακού πυρήνα μέσω μελλοντικών ερευνητικών εργασιών.

 

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη