ΧΥΤΑ Ταγαράδων

Χρονολογία

1998

Διεύθυνση

Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή στο διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.
Εκπονήθηκε οριστική μελέτη του έργου, που έχει σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και λειτουργική διαμόρφωση του χώρου ΧΥΤΑ Ταγαράδων Θεσσαλονίκης ώστε να είναι προσβάσιμος και αξιοποιήσιμος από το κοινό. Το έργο περιλαμβάνει, την κατασκευή επιχώματος πάνω από τα σκουπίδια, (με όλες τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις διαχείρισης των στραγγιδίων, οσμών κλπ), κιόσκια, πρόταση για πριπατητικές διαδρομές (πεζόδρομοι-καθιστικά), παιδική χαρά στον υπό διαμόρφωση χώρο καθώς και σταθμό και υποσταθμό.
Το γενικό σκεπτικό για την τελική υφή των πεζοδρόμων και γενικά των χώρων περιπάτου και αναψυχής, είναι να δημιουργηθεί η εντύπωση του ¨φυσικού¨ τοπίου (μονοπατιού διαδρομής, καθιστικού) και όχι του προκατασκευασμένου και τεχνητού.
Για τον λόγο αυτό τα δάπεδα στις υπαίθριες διαδρομές και τα καθιστικά αποτελούνται κυρίως από
-χώμα πατημένο και χόρτο,
-πέτρα Ελευθερούπολης ή συμπαγή τούβλα κεραμικά
-μπετόν επεξεργασμένο ή κυβόλιθους

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη