Αρέθουσα

Στάδιο Έργου

Διαγωνισμός

Χρονολογία

Μάιος 2008

Διεύθυνση

Χαλκίδα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ¨

 

Συμμετοχή στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού μετά από επιλογή.

Η μελέτη αφορά στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου κτιρίου σε μουσείο καθώς και την δημιουργία νέου κτιρίου εργαστηρίων..

Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται με τρόπο που να είναι όλοι διαδοχικά επισκέψιμοι, χωρίς ο επισκέπτης να χρειάζεται να περάσει από μη ελεγχόμενο χώρο (είσοδο, προθάλαμο αιθουσών συγκέντρωσης κοκ).

Λόγω της ανύψωσης του πατώματος κατά 0,65μ στην περιοχή των δεξαμενών, καθίσταται δυνατή η δημιουργία διαφανούς πατώματος σε τμήμα του χώρου, η οποία επιτρέπει τη θέαση του πυθμένα δυο-τριών δεξαμενών και των ανοιγμάτων απορροής των υδάτων απόπλυσης

Η επαφή του παλιού κτιρίου με το νέο εξασφαλίζεται με τους δυο διαδρόμους που βρίσκονται εκατέρωθεν του προσκτίματος και είναι κατασκευασμένοι από δομικό κρύσταλλo.

Οι ενιαίες επιφάνειες στην πρόσοψη του νέου κτηρίου, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάδειξη του παλιού κτηρίου. Ταυτόχρονα η διαμόρφωση μη ορθών γωνιών, η χρήση μετάλλου στην επικάλυψη της πρόσοψης και η καμπύλωση της στέψης του νέου κτηρίου εξυπηρετούν την αισθητική διαφοροποίησή του από το παλιό.

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΓΟΥΤΑΣ Β ΣΓΟΥΤΑΣ Δ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΟΕ

 

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη