Αλεξάνδρειο Στάδιο Θεσσαλονίκης

Στάδιο Έργου

Διαγωνισμός

Χρονολογία

2003

Διεύθυνση

Θεσσαλονίκη

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή με τη μελέτη του έργου για την αναβάθμιση του κτιρίου «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο».

Οι βασικές παρεμβάσεις έγιναν, τόσο στο εξωτερικό του κτιρίου και του αμέσως περιβάλλοντα χώρου του (μόνωση κελύφους και ρύθμιση των απορροών, νέα υαλοστάσια, τοποθέτηση εξωτερικών στεγάστρων και περσίδων, αλλαγή του περιβλήματος των κλιμακοστασίων, των ταμείων και των χώρων εισόδου, αποκατάσταση της λειτουργίας των ραμπών καθόδου στο υπόγειο, κ.α.),όσο και στον εσωτερικό χώρο με γνώμονα την αναβάθμιση του χώρου των κερκίδων (αντικατάσταση των καθισμάτων και των κιγκλιδωμάτων, βελτίωση του χώρου προσπέλασης των χώρων υγιεινής, των κυλικείων και των χώρων κίνησης του κοινού, εκσυγχρονισμός των δημοσιογραφικών θεωρείων και του χώρου των επισήμων, κ.α.) την βελτίωση του μεγέθους, της ευελιξίας χρήσης και της εικόνας του χώρου προθέρμανσης, ώστε να παίζει κεντρικό ρόλο στη συνολική εικόνα και λειτουργία του εσωτερικού χώρου του κτιρίου και να μπορεί παράλληλα να λειτουργεί και ως διευρυμένη σκηνή για παραστάσεις κάθε είδους, την αναβάθμιση των ακουστικών, κλιματικών και φωτιστικών χαρακτηριστικών της αίθουσας με την κατασκευή 4 εσωτερικών πυλώνων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου και της σκηνής, την κατασκευή χώρου μεταφραστών και ελέγχου του ήχου και του φωτισμού, την κατασκευή 10 πυργίσκων για την ένταξη των στομίων τύπου τζετ για τον κλιματισμό της αίθουσας καθώς και την τοποθέτηση 3 εξεδρών τηλεοπτικής λήψης και 2 νέων ηλεκτρονικών πινάκων, την γενική ανακατασκευή των χώρων διοίκησης και των συμπληρωματικών χώρων κάτω από τις κερκίδες καθώς και της κεντρικής εισόδου  και την αναβάθμιση όλων των αθλητικών χώρων του υπογείου, συμπλήρωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού και κάλυψη των απαιτήσεων παθητικής πυροπροστασίας.

 

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη