Βιομηχανικό συγκρότημα στη Λευκάδα

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Φορέας

ΤΑΟΛ Α.Ε

Χρονολογία

1993

Διεύθυνση

Βασιλική Λευκάδας

Βιομηχανικό συγκρότημα( πυρηνελαιουργείο-λεβητοστάσιο-συσκευασία ελαίων)

Φωτογραφίες