Έργα    

Συστήματα αεριοποίησης απορριμμάτων  με τη χρήση αστικών απορριμμάτων, νοσοκομειακών απορριμμάτων, πράσινων απορριμμάτων
Γεωθερμία
Μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας & ενέργειας (με την καύση φυτικών ελαίων)
Κατασκευή σήραγγας
Tεχνολογία για εγκαταστασεις ψυχωγίας
Αφαλάτωση θαλάσσιου νερού
Mικρές ανεμογεννήτριες
Hλιακά συστήματα σε χώρους στάθμευσης
Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
| Εγγραφές 1 έως 9 από 98 | Επόμενη » 12345 »|