Έργα     Κτίρια γραφείων και καταστημάτων

Κεντρικό κτίριο Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη
Κτίριο Αρχείων ΕΚΤΕ
Kεντρικό κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας
Κτίριο γραφείων και καταστημάτων-Έδρα Ομίλου
Κτίριο  καταστημάτων