Μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας & ενέργειας (με την καύση φυτικών ελαίων)

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Φωτογραφίες