Έργα     Μικρές ανεμογεννήτριες

 

Σε συνεργασία με τους αυστριακούς εταίρους μας, μπορούμε να προσφέρουμε 3 τεχνολογίες. 3 έλικες οριζόντια, κάθετοι έλικες (σύστημα Dassault) και σύστημα Darius.

Μεγέθη από 0,5kW μέχρι 50kW ανά γεννήτρια.

 

Mικρές ανεμογεννήτριες