Κτίριο διαμερισμάτων στον Άλιμο

Στάδιο Έργου

Μελέτη

Χρονολογία

2010

Διεύθυνση

Ζαλόγγου και Χρυσάφη, Άλιμος

Φωτογραφίες