Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας

Στάδιο Έργου

Κατασκευή

Διεύθυνση

Θουκυδίδη 13, Πλάκα

Φωτογραφίες