Ιερά Μονή Σταυρονικήτα

Στάδιο Έργου

Μελέτη/Κατασκευή

Χρονολογία

1999

Διεύθυνση

Αγιον Όρος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ Β.Α. ΚΟΡΔΑΣ

 

Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση της ΒΑ Κόδρας της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Η μελέτη περιλαμβάνει πλήρη αποτύπωση των υφιστάμενων κτισμάτων, ηλικίας άνω των 1.000 ετών, ανάλυση των ιστορικών φάσεων και πρόταση των τελικών επεμβάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Στόχος της μελέτης ήταν αφενός η επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την τεκμηρίωση, τόσο οικοδομικά όσο και στατικά, αφετέρου η λειτουργικότερη αξιοποίηση των χώρων με αναδιαρρυθμίσεις στα υφιστάμενα κτίρια. Παράλληλα έγινε πολύ σημαντική εργασία αναστήλωσης με σεβασμό στην ηλικία των κτιρίων και με χρήση παραδοσιακών υλικών και τρόπων κατασκευής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 1.467.351,00 Ευρώ. Η μελέτη υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το ΚΕΔΑΚ.

Το έργο αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί.

 

Φωτογραφίες

Δείτε το στον χάρτη