Βuilding of cultural and administrative facilities-Reconstruction

Project Status

Study

Carrier

Δήμος Βουλιαγμένης

Date

2006

Address

'Ορμος Μαλτσινώτη Δήμος Βουλιαγμένης

 


Mελέτη ανακατασκευής και διαμόρφωσης δημοτικού κτιρίου σε κτίριο διοικητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 

Photographs